Még egy jeles látnivalója van Szanynak. A kőművesmesterből lett gyűjtő Rugli Dezső tégla- és cserépmúzeuma. Címe:9317 Szany, Damjanich utca 12.

Nyitva előzetes egyeztetés után bármikor, általában naponta 8-18 óráig.

Tkm bélyegző száma:3002

Rugli Dezső kőművesmesterként kezdett érdeklődni a téglák iránt. felkeltették érdeklődését a beléjük égetett jelek, monogramok. Több mint 2300 téglát őriz muzeális gyűjteményében

"Egy ritkasággal, Tégla Múzeummal is büszkélkedhet a község. Rugli Dezső szanyi kőműves munkaszeretetét, a téglához, az egyik legősibb építőanyaghoz való kötődését is fémjelzi. Hosszú évek fáradságos gyűjtőmunkájának eredményeként egész téglatörténetet tud bemutatni a több , ezer éves daraboktól a mai korszerű téglákig"

 

 

 


A XXII. Téglás Napokon igen érdekes élményben volt részünk, mely joggal váltja ki a megbecsülést a téglaipar területén dolgozó szakemberek és a laikus látogatók körében egyaránt. Szany község egyik utcájában, egy ház udvarán igazi értékek rejtőznek. Az ott élő Rugli Dezső téglagyűjtő. A ritkaságnak számító különleges hobbit űző ember házában a tégla egész történetével találkozhattunk.

 

 

 

Aki évtizedeken át dolgozott vele, az becsüli igazán. Szany téglamúzeumának megálmodója, megalapítója és lelkes idegenvezetője kőművesként találkozott az ősidőktől fogva használtos építőanyaggal.Hosszú évek gyűjtőmunkájának eredménye, több ezer tégla látható a családi házban és udvarán kialakított vitrinekben, melyek között a tulajdonos személyesen vezeti végig a látogatókat s tájékoztat a különlegesebb darabok történetéről.

 

 

 

 

,, Tűz és Föld házassága"

Él Magyarországon egy ember, akiről nem írnak újságok, nem beszélnek híradások, mégis nagyszerű élmény házi múzeumát meglátogatni.

Egy kicsi, 4 római kori településből összeálló faluban, Szanyban él. Ő a ,,téglás ember", aki életét a különböző korból származó téglák gyűjtésének szentelte. Kiderül, hogy nemcsak gyűjti - ahogy ő nevezi csillogó szemmel - a tűz és föld házasságának gyümölcsét: a téglát, de gyüjteménye minden darabjához annak történetét is felkutatja. Naponta elsétál téglái között, hogy átérezze ,,hány imádságnak, várostromnak, főúri báloknak, polgári jólétnek, szegényebb emberek mindennapos küzdelmeinek lehetnek tanúi a falaknak e sejtjei."

Tűz és Föld házassága

Ahogy csendesen áll az udvaron, mintha kissé zavart lenne most is. Mintha gondolkodna, hogy mondja-e, pedig látom, mondani szeretene valamit. Kérdezem magamtól: az " egyszerű" ember bizonytalansága ez? Vagy a dolgos, tisztességes, de nehéz gyermekkorból örökölt óvatosság?

Ahogy  az általam  észre sem vett üdítős kupakot felemeli a földről, marokba rejteve tartja, bízva benne , hogy  a mozdulatot sem látom, talán dühös, hog yvalaki merényletet követett el a napról-napra újra teremtett rendje ellen. Most sen tudom, hogyan szabadult meg a renitens szeméttől. Ami udvarától, hajlékától és bizonyos vagyok benne, hogy lelkétől is idegen. 

 

Tégla: A föld és a tűz házasságából születik- Rugli Dezső harminchét esztendeje gyűjti.

Életbiztosítását is feladta a római kori téglákért.

Ami másnak csupán egyszerű építőanyag, az Rugli Dezsőnek a történelem egy darabja. Megannyi részletet tud meg az adott korról, ha kezébe vesz egy téglát. Szanyban  múzeumot is létrehozott a gyűjteményének. 

 

 


 

A Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata Szanyban tartotta meg nemrégiben a harmadik Rábaközi-kutatók napját. A konferencián Töreki Imre Szany vázlatos történetének, néprajzának és zenei életének ismertetése mellett a nemzetközileg is jegyzett Bokréta tánccsoport működését is bemutatta.

Szalontay Judit néprajzkutató a Rábaköz népművészeti hagyományairól és örökségéről beszélt a Csornai Muzeális Kiállítóhelyen megtalálható tárgyak, így például a mángorló, fűszertartó, festett szekrény, abroszok, jegykendők, különböző fazekas-, csizmadia- és kékfestő termékek képeinek bemutatásával.

 

„ Érdekes, hogy a világ legrövidebb életű lényét, a kérészt, sok múzeum őrzi gombostűre szúrva, naftalinmorzsák felett. A világ leghosszabb életű építőanyagát pedig csak nagyon kevesen tették ez idáig üveg alá – mondván: nézz, gyönyörködj és emlékezzél, hiszen téglák közt születtél és élsz.”

Mottó is lehetne e pár sor. Szanyban, saját családi házának udvarán, szobáiban őrizgeti és mutatja be mintegy 5000  darabos gyűjteményét Rugli Dezső. Ő ez alkalommal „megyei emberünk”.