Szanyi Hírmondó 2008.2.szám

2011, december 20 - 10:53 — teglamuzeum

Tűz és Föld házassága

Ahogy csendesen áll az udvaron, mintha kissé zavart lenne most is. Mintha gondolkodna, hogy mondja-e, pedig látom, mondani szeretene valamit. Kérdezem magamtól: az " egyszerű" ember bizonytalansága ez? Vagy a dolgos, tisztességes, de nehéz gyermekkorból örökölt óvatosság?

Ahogy  az általam  észre sem vett üdítős kupakot felemeli a földről, marokba rejteve tartja, bízva benne , hogy  a mozdulatot sem látom, talán dühös, hog yvalaki merényletet követett el a napról-napra újra teremtett rendje ellen. Most sen tudom, hogyan szabadult meg a renitens szeméttől. Ami udvarától, hajlékától és bizonyos vagyok benne, hogy lelkétől is idegen. 

Amint gyűjteményére néz, elmúlik bizonytalansága. Szavai a "tanult" ember rutinjával szövődnek moondatokká. Látszik rajta a tudás biztonsága; aki hallgatja, e kristálytiszta kimondott gondolatok által lehet részese e tudásnak, mert hányan vannak, vagyunk, akik számára e hobbbi tudomány?

Rugli Dezső kőműves. Sztereotípiáink szerint a kőművest " falhoz állítják". Azért lett kőműves, ert " csak ide vették fel tanulni". Szanyiasan csak "kűmés". De ő áttörte ezt az ezer és ezer téglából álló falat.  Észrevette, hog y e tűzzel, vassal, verejtékkel gyúrt anyag a tudomány hány és hány területét rejti pórusai között. Ezt meg kellett tanulnia. És megtanulta. Talán nem is létezik irodalom, amit e témában nem olvasott el, nincs szakember, akivel nem konzultált, legyen az téglagyártó, kémikus, öreg szaki, vagy történész. E tudásanyag megszerzése során megismerte a tégla mellett önmagát. Első lépés az önkifejezéshez.

 Újságírói kérdésre így válaszol: "A családi fészekből mindenki hoz magával genetikai, vagy nevelési tulajdonságokat. Én a szegénységet, fegyelmet, tisztaság ‚s rendszeretetet hoztam. Talán ezek a tulajdonságok érlelték bennem azt, hogy megbecsü1jem a tűz ‚s a föld házasságának gyümö1csét, a téglát. Amit egy átlagember nem néz semminek sem."

Gyűjteménye több ezer téglából áll, közöttük négyezer évesek is, és még több száz ritkaság. A gyűjtő csak a tárgy iránti alázattal, a tevékenysé iránti áldozattal lehet eredményes. Erről így vall:" Nagy huzavona után  hozzájutottam 27 darab római kori téglához, melyeket csak úg ytudtam megvásárolni, hogy feladtam életbiztosításomat, hogy előteremtsem az anyagi fedezetüket."

Szanyi közönségéről keser-édesen vall. Nem mindenki becsüli, de sokan segítik is. "Ha kerékpáron téglákat vagy cserepet cipelek, hátam mögött megmosolyognak. pedig minden gyűjtőmunka kultúrtörténet egy részének megőrzése, tehát érték. Úgy érzem az emberi értetlenség sötétségét, nem lehet színtartományokra polarizálni, a sötétségnek nincsen színskálája, és sohasem ragyog. Ragyogni fog viszont örökké az ami előmozdítja a műveltséget.

Kedves szanyi olvasóink! Egy létesítménnyel többre lehetünk büszkék: Rugli Dezső téglamúzeumára, mely valószínű, hogy az ország, de Közép_Európa legjelentősebb ilyen jellegű magángyűjteménye. Megtekintése mindenki számára élmény. Dezső mindenkit szeretettel vár.

Töreki Imre